Informujemy, że od dnia 4 kwietnia 2014 r. materiały INTERNETOWEJ TELEWIZJI KIELCE zamieszczane są jedynie na profilu ITV w serwisie youtube.com

Najnowsze filmy Internetowej Telewizji Kielce:

» Zobacz wszystkie filmy na kanale Youtube

INFORMACJE O FILMIE


HQ LQ pobierz plik następny artykuł

Kielce Sport - Zima 2014

140 wy­staw­ców z ośmiu kra­jów ­pre­zen­tu­je ko­lek­cje odzie­ży i ak­ce­so­riów spor­to­wych na ko­lej­ny sezon pod­czas XXIX Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Bran­ży Spor­to­wej i Out­do­oro­wej Kiel­ce Sport - Zima 2014, które odbywają się w kieleckim ośrodku wystawienniczym. To największe i najważniejsze wydarzenie branży sportowej w Polsce. Dla publiczności otwarty jest ostatni dzień imprezy - sobota. Pozostałe dni przeznaczone są na spotkania branżowe.
 
Słowa kluczowe: targi, zima, Kielce

2014-02-13 14:59:25




  

© Producer - strony www,cms,hosting
Współpracujemy: